محمد طاها محمد طاها ، تا این لحظه 9 سال و 8 ماه و 26 روز سن دارد

یادداشتهای فرزندم

بدون عنوان

سلام به بهار بهاری نو بهاری که باامدنش خنده وعشق را مهمان دلهای خستگان می سازد وهمه جارا به رنگ خود سبز سبز سبز میکند وپاکی ،شادی وشور را به همگان هدیه میدهد چقدر زیباست اسم بهار وچقدر شیرین است روزهای بهار...  ...
3 ارديبهشت 1397

بدون عنوان

  می خواهم برگردم به روزهای کودکی  آن زمان ها که :  پدر تنها قهرمان بود .  عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد  بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ...  بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند .  تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند .  تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود  و معنای خداحافـظ، تا فردا بود... ...
2 ارديبهشت 1397

پنجشبه آخر سال

امسال من سر کار بودم نتونستم بیام بهشت زهرا تو بابا دو نفری رفتید زنده باشی پسر مهربونم ...
16 فروردين 1397