محمد طاها محمد طاها ، تا این لحظه 9 سال و 8 ماه و 26 روز سن دارد

یادداشتهای فرزندم

بدون عنوان

چشمان تو را که از نهایت زیبایی وزندگی با من حرف میزند  دوست دارم.   نگاهت را که ساده و معصوم در جستجوی کشف این دنیاست  دوست دارم.   دستان کوچکت را که لمس نرم طراوت کودکی است  دوست دارم.   صدای شیرینت که تمام دلم را مینوازد  دوست دارم.   قدم های تو را که چقدر آسان و راحت لحظه هارا درمی نوردد  دوست دارم.   رویاهایت را که همه زندگی در عظمت سادگی اش خلاصه میشود  دوست دارم.   کودکم کوچکم!   من تو را با دلم از نهایت وجودم و همه روح و فکرم   دوستت دارم کوچکم!   و خداکه دلیل اصلی  این همه دوست داشتن است دوست دارم! ...
18 آذر 1393
1